Jaarverslag

In 2018 heeft de stichting geen financieel actieve rol gehad.

Er zijn geen inkomsten gegenereerd of fondsen aangeschreven.

Het saldo over dat jaar is 0€.

Alle baten en lasten zijn verrekend.

 

Het doel en de beoogde resultaten van het project StoryLand voor 2019.

Stichting United Moves heeft de volgende doelstellingen  voor 2019 geformuleerd:

In samenwerking met de Haëlla stichting, het VSB fonds en CultuurSchakel kunnen wij u zo’n ‘pop up’ voorstelling aanbieden op locatie! Deze voorstelling maakt onderdeel uit van het project StoryLand.

Eén van onze doelen is om ouderen – al is het maar voor even – uit hun isolement te halen. Dit willen wij bereiken door hen in hun eigen vertrouwde omgeving een leuke en vrolijke tijd te bezorgen door de genoemde ‘pop up’ voorstelling. Deze voorstelling zal door een kleine groep geselecteerde dansers van onze stichting worden uitgevoerd.

Deze voorstelling betreft een dansvoorstelling die het bekende sprookje van Peter Pan verteld en/of een dansvoorstelling waarin bekende Disney-prinsessen zich voorbereiden op een bal om vervolgens op dat bal te kunnen schitteren naast een mooie prins.

In deze voorstellingen zijn grappen en grollen verwerkt om de relativiteit van het leven dat geen sprookje is te benadrukken.

Eventueel kunnen wij de ouderen ook nog actief deel laten nemen aan de voorstelling.

Na afloop lijkt het ons leuk om met de ouderen in gesprek te gaan onder het genot van een drankje. Wij horen dan graag hoe zij de voorstelling hebben ervaren. Wij hopen tevens op een uitwisseling tussen de ouderen en onze dansers over wat hen in het leven nog meer ‘beweegt’.

De ‘pop up’ voorstellingen bieden wij aan in de periode tussen 15 mei en 15 juni van dit jaar.

De ouderen zullen vervolgens een uitnodigingontvangen voor één van de eindvoorstellingdie op zaterdag 15 juli (middag) en zondag 7 juli (middag) 2019 zullen plaatsvinden in theater De Regentes in de Weimarstraat. Daaraan zullen ook  leerlingen van de balletschool Sharon Kleinegris deelnemen.

Jeugdformaat is de andere doelgroep. De genodigden zijn pleegkinderen die met hun pleeggezin een uitje hebben waar normaal de financien niet voor zijn.

Kort verslag voor het verloop van het project in 2019 Storyland.

Aantallen

Verwacht aantal Werkelijk aantal
Professionals betrokken bij organisatie project nvt
Vrijwilligers betrokken bij organisatie project
Bezoekers 450
Deelnemers 80

Eventuele toelichting op aantallen

De stichting geeft 200 vrijkaarten weg aan instanties en hoop 300 zitplaatsen te kunnen verkopen.

Reacties van de deelnemers/bezoekers? 

Nog niet van toepassing

Succes project.

Nog niet van toepassing

Verbeterpunten

Nog niet van toepassing

Financieel verslag

Nog niet van toepassing