Jaarverslag

Op 1 januari 2017 is het saldo op de rekening ten name van Stichting United Moves 0€.

Alle baten en lasten zijn verrekend.

 

Het doel en de beoogde resultaten van het project.

Stichting United Moves heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:

De kwetsbare doelgroep, jonge en jongvolwassen statushouders, een educatief programma bieden op een creatieve, cultuur sensitieve, anti- stigmatiserende en ontspannende wijze en hen te helpen ‘sneller’ te integreren, socialiseren en / of zich geaccepteerd te voelen en zich (verder) te ontwikkelen op het gebied van dans en muziek.

Een thema specifieke, kwalitatief hoogwaardige voorstelling, met de titel; Celebrate Unity, maken en uitvoeren voor een breed publiek in Den Haag.

Het creëren van samenwerkingsprocessen tussen amateur- en professionele musici, dansers en jonge en jongvolwassen statushouders.

Betrokken partijen en organisaties verbinden met elkaar en samenwerking en maatschappelijke verantwoordelijkheid vergroten, door deze partijen en organisaties actief te benaderen en een podium te geven op de dag van de uit te voeren voorstellingen op verschillende wijzen.

Het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Kort verslag van het verloop van het project.

Vanaf januari 2017 zijn 10 danseressen van de balletstudio Sharon Kleinegris met een groep van 16 jonge statushouders, wekelijks op vrijdagavonden, onder leiding van voorzitter en bestuur van stichting United Moves, bijeengekomen om met elkaar dans en muziek te creeren, te repeteren, elkaar te leren kennen en na 2-3 uur repeteren, gezellig gezamenlijk wat te eten en te drinken.

Dit heeft geresulteerd tot een event op 1 juli jl. In locatie ‘ Het Paard’ te Den Haag, waar dans en muziek centraal stond en waar de volgende partijen hun bijdrage hebben geleverd;

Humanity House met beeld en informatie

Justice and Peace met beeld en informatie

Stichting Vluchteling met VR beeldmateriaal en informatie

International Organisation of Migration met informatie

De titel van het event ‘ Celebrate Unity’ stond centraal deze avond. Het was een bijzonder feest met een serieuze boodschap.

Aantallen

Verwacht aantal

Werkelijk aantal

Professionals betrokken bij organisatie project

nvt

18

Vrijwilligers betrokken bij organisatie project

10

20

Bezoekers

400

343

Deelnemers

60

70

Eventuele toelichting op aantallen

Gastpartijen, extra aangemelde vrijwilligers om tijdens de voorstelling te helpen

Reacties van de deelnemers/bezoekers?

De deelnemers (dansers, statushouders, vrijwilligers) hebben genoten van het wekelijks samenkomen en het harde werken aan dit event. De ontlading was dan ook een groot feest na het tentoonstellen van hun harde werken. Alle deelnemers zijn ontzettend trots op hun resultaten.

Vanuit de bezoekers (de toeschouwers) krijgen we veelal lovende reacties over het geheel, de organisatie, kwaliteit van dans en muziek, licht, locatie, de multiculturele hapjes en de gehele sfeer van deze avond. Er zijn zelfs toeschouwers die na deze avond zich gemeld hebben om iets te betekenen voor jonge statushouders. Hierin hebben wij mensen gekoppeld aan jonge statushouders om als ‘maatje’ te kunnen fungeren, anderen hebben wij verwezen naar andere betrokken organisaties die hun hulp goed kunnen gebruiken.

Succes project.

Wij kijken zeker positief terug op onze eigen resultaten. Met name de meerwaarde voor de jonge statushouders in contact, netwerk, verbinden, normen en waarden, taalontwikkeling enz

Ook de deelname en betrokkenheid van de samenwerkende organisaties waren positief. We hadden wel meer bezoekers verwacht m.b.t. de gastorganisaties. Echter in sfeer en enthousiasme hebben wij hier geen hinder van ervaren.

Verbeteerpunten

Compactere deelname van gastorganisaties (het programma was best lang)

Regels aanscherpen m.b.t. committment project jegens de statushouders

Vooraf concretere begroting opstellen

Haella finacieel UM 2016-2017